Polityka prywatności

|
Polityka prywatności

W celu prawidłowego świadczenia usług przez Serwis, zabezpieczenia prawnego interesu Usługodawcy oraz w celu zapewnienia zgodności działania Serwisu z obowiązującym prawem, Usługodawca za pośrednictwem Serwisu gromadzi i przetwarza niektóre dane o Użytkownikach.

W celu prawidłowego świadczenia usług, Serwis wykorzystuje i zapisuje niektóre anonimowe informacje o Usługobiorcy w plikach cookies.

Zakres, cele, sposób oraz zasady przetwarzania danych dostępne są w załącznikach do Regulaminu: „Obowiązek informacyjny RODO” oraz w „Polityce prywatności„, stanowiących integralną część Regulaminu.

 • Do sprawnego działania Serwisu oraz do statystyk zbieramy automatycznie niektóre dane o Usługobiorcy. Do danych tych należą:

  • Adres IP,

  • Typ przeglądarki,

  • Rozdzielczość ekranu,

  • Przybliżona lokalizacja,

  • Otwierane podstrony serwisu,

  • Czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu,

  • Rodzaj systemu operacyjnego,

  • Adres poprzedniej podstrony,

  • Adres strony odsyłającej,

  • Język przeglądarki,

  • Prędkość łącza internetowego,

  • Dostawca usług internetowych,

  • Anonimowe dane demograficzne na podstawie danych Google Analytics:

   • Płeć,

   • Wiek,

   • Zainteresowania,

  • Anonimowe dane niezbędne do serwowania reklam:

   • Dane związane z remarketingiem,

   • Dane związane z raportowaniem o wyświetlanych reklamach.

 • Powyższe dane uzyskiwane są poprzez skrypt Google Analytics i są anonimowe.

 • Dane zbierane podczas rejestracji: Nazwa użytkownika, imię i nazwisko, adres e-mail w przypadku Usługobiorców zalogowanych (posiadających konto w Serwisie), w plikach cookies zapisywanych na urządzeniu Usługobiorcy może być umieszczony identyfikator Usługobiorcy powiązany z kontem Usługobiorcy.

 • Dane zbierane podczas zapisywania do newslettera: adres e-mail.


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  TEKSADO Sp. z o.o.
  ul. Aleja Jana Pawła II 27
  00-867 Warszawa.
  e-mail: ag@teksado.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: –  wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, – realizacji umów zawartych z kontrahentami, – szeroko pojętej współpracy handlowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub art. 9 ust. 1 oraz ust. 2 lit. a, b, c, d, h, i, j – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., – w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (np. sprawy dot. rekrutacji pracowników).
 3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być/będą: firmy kurierskie/transportowe.
 5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować niewykonaniem umowy. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO), jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować niemożliwością wykonania umowy.
 9. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).